Squirmish just received its first Czech review at DeskoveHry.com!

Squirmish just received its first Czech review at DeskoveHry.com!

UPDATE: It has been pointed out to me that you can read the full review in English at the DeskoveHry site here. Check it out!

Squirmish just received its first Czech review at DeskoveHry.com!

“Squirmish je elegantní karetní řežba, při které všichni bojují se všemi a při tom mohou využívat řadu bláznivých schopností. Právě humor a lehkost je tím nejvýraznějším, čím dokáže novinka bodovat a to opravdu úspěšně.”

Google translate claims this means:

“Squirmish is an elegant card game where everyone struggles with everyone and can use a variety of crazy skills. It is the humor and lightness that is the most striking, so the new one can score and it is really successful.”

Elegantní!

Then there is:

“Po řadě partií můžeme svědomitě prohlásit, že je pro nás tahle hra ohromným překvapením. Ze všech stran z ní totiž čiší hratelnost, kterou vlastně nelze vysvětlit jednotlivými částmi. Povedlo se je totiž poskládat tak dobře, že si prostě budete partie jednoduše užívat. A nevadí vůbec, jestli je hra náhodná nebo chaotická. To se děje především zásluhou řady schopností.”

Which google translate claims means:

“After a number of games, we can make a conscious statement that this game is a great surprise for us. From all sides, it’s a gameplay that can not be explained by individual parts. It has been so easy to put together that you simply enjoy the game. And it does not matter if the game is accidental or chaotic. This is mainly due to a number of capabilities.”

Ohromným překvapením!

And don’t miss:

“Squirmish je nádherně bláznivou karetní hrou, kterou se vám chce hrát pořád dokola. To proto, že je od začátku do konce plná akce a hráči jsou do bitvy neustále zapojení. K tomu ještě přidejte vynikající grafické provedení a dostanete lahůdku, která se stane oblíbencem všech. Squirmish by se rozhodně měla stát adeptem pro lokalizaci, protože nám svojí bláznivostí připomíná extrémně úspěšného Munchkina. Tak snad její přijetí u hráčů bude podobně výtečné.”

Which google translate interprets as:

“Squirmish is a gorgeously crazy card game you want to play around all the time. This is because there is full action from start to finish and players are constantly involved in the battle. Add a great graphic design and get a treat that will become the favorite of all. Squirmish should definitely become an adept for localization because of our crazy reminders of an extremely successful Munchkin. So her admission to the players will be similarly excellent.”

You can read the full review here! Thanks much for the review, @DeskoveHryCom !

#gamewright #game #games #gaming #cardgame #cardgames #cardgaming #tcg #ccg #gamereview #gamereviews #squirmishgame

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.